Darmowy kurs
Integrujemy HTML i JavaScript. Podstawy DOM. Pierwsza interaktywna aplikacja webowa

Połącz swoją wiedzę z zakresu JavaScript i HTML, dzięki czemu przeniesiesz swoją aplikację do zarzadzania zadaniami z konsoli do przeglądarki!

HTML5 Logo